Reviews

Review viên sủi Satochi điều trị bệnh tiểu đường tốt như thế nào?

Viên sủi tiểu đường Satochi

Viên sủi Satochi là thực phẩm chức năng hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường đầu tiên của Việt Nam. Sản phẩm là thành tựu của TTND.PGS.TS.BSCKII. Trần Quốc Bình và các đội ngũ bác sĩ, chuyên gia, nghiên cứu sinh, các nhân viên nhà máy sản xuất… Nhờ ứng dụng công nghệ siêu vi…