Vùng nguyên liệu » Mía giống

GIỚI THIỆU GIỐNG MÍA TRIỂN VỌNG

Ngày: 10/12/2015

 

Nhận lời mời của Trại giống cây trồng huyện Long Phú (trực thuộc Trung tâm Giống cây trồng tỉnh Sóc Trăng), ngày 4/12/2015 Công ty CP Mía đường Cần Thơ (CASUCO) đã tham dự buổi hội thảo giới thiệu giống mía mới triển vọng do Viện Nghiên cứu Mía đường và Trại giống cây trồng Long Phú đồng tổ chức. Đến tham dự hội thảo có Sở Nông nghiệp & PTNT, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Sóc Trăng, Viện Nghiên cứu mía đường, CASUCO, Trại giống Long Phú và hơn 50 nông dân trồng mía trong vùng Long Phú, Cù Lao Dung. Tại cuộc hội thảo này, các đại biểu ra khu vực khảo nghiệm mía giống của Trại để quan sát, trực tiếp đánh giá chất lượng mía giống mới thông qua việc thử độ ngọt của mía (độ Brix ) bằng khúc xạ kế. Các giống mía mới triển vọng và giống khảo nghiệm được giới thiệu tại buổi hội thảo K95-84, KPS01-25,VN08-207, VN08-270, VN08-22, VNT 1, VNT 2, VNT 4, Ku88-24, U thong 1, Suphanburi 50, KK3, KK6, K88-92, K95-156, K99-72.

 

Giống mía khảo nghiệm

Sau khi được nghe Viện nghiên cứu Mía đường giới thiệu đặc tính công – nông nghiệp cũng như ưu, nhược điểm của các giống triển vọng, giống khảo nghiệm, các đại biểu đã chọn được một số giống có độ Brix vượt trội như: KK3 (Brix: 21,4%), K95-84 (Brix: 21%), KPS01-25 (Brix: 22%), Suphanburi50 (Brix: 21,8%), K88-92 (Brix: 20,8%), VN08-22 (Brix 20,6%). Bên cạnh đó cuộc thảo luận của bốn nhà: Nhà khoa học – Nhà nước – Nhà doanh nghiệp – Nhà nông cũng đã diễn ra sôi nổi để hướng đến mục tiêu canh tác mía bền vững và sự ổn định của ngành đường Việt Nam trong thời buổi hội nhập quốc tế.

 

Thảo luận giữa các bên: Nhà Khoa học – Nhà nước – Nhà Doanh nghiệp – Nhà nông

 

 

Các giống mía triển vọng

Bài, ảnh: BP. Khuyến nông

 

 

 

 

 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh