Đơn vị thành viên

CN & VPĐD tại TP.HCM

 

Chi Nhánh Tại TP.Hồ Chí Minh

VP Đại diện tại TP Hồ Chí Minh

    191 Đường số 7, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân,TP.Hồ Chí Minh

    Điện thoại/Fax: 028.38778134

    Email : chinhanhhcm@casuco.com.vn


 

 - 
Các danh hiệu giải thưởng
Vùng nguyên liệu
Thư viện hình ảnh